مجتمع تولیدات رسانه‌ای شهر تهــران؛
کندو

کندو؛ جایی که می‌تونه مسیر ورود به بازار کار رو برای استعدادهایی که از حمایت برخوردار نیستن هموار کنه. ما امیدواریم در راستای این مسئولیت اجتماعی قدم‌های مثبتی برداریم و معتقدیم برای تغییر و پیش رفتن باید جنگید، چه در قالب تلاش‌های فردی چه در قالب تیم…

5
دوره آموزشی
10
موضوع
60
دانشجو
100
پروژه موفق
می‌خوای به سرعت وارد بازار کار بشی؟
کندو رو فالو داشته باش!

توی کندو می‌تونی دوره‌های کاربردی و اختصاصی برای بازار کار رو بگذونی و به یه حرفه‌ای تبدیل بشی!

دریافت گواهی‌نامه معتبر در
مدرسه کندو
ما تو مدرسه کندو دوره‌های مختلف رو در قالب «توانایی برای ورود به بازار کار» همراه با صدور گواهی‌نامه معتبر برگزار می‌کنیم

یادگیری عمیق‌تر