تهدیدات هوش مصنوعی

خطرات هوش مصنوعی

خطرات هوش مصنوعی

هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال توسعه و پیشرفت می باشد. بخش عظیمی از زندگی روزانه ما را تحت تاثیر قرار داده است. همزمان با رشد و پیشرفت هوش...