هوش مصنوعی و بازاریابی

کاربرد هوش مصنوعی در دیجیتال مارکتینگ

کاربرد هوش مصنوعی در دیجیتال مارکتینگ

کاربرد هوش مصنوعی در دیجیتال مارکتینگ هوش مصنوعی کامپیوتر هایی هستند که به با استفاده از کدنویسی میتوانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند. در واقع با استفاده از کدنویسی...